แรงบันดาลใจของเครื่องสำอาง Laneige

แรงบันดาลใจของเครื่องสำอาง Laneige
ที่มองเห็นผิวตนเองในกระจกแล้วตกอดตกใจไม่ได้ กับสัญญาณที่วัยที่มองแก่เพิ่มมากขึ้น ตามความเป็นจริงแล้วสถานการณ์แสงสว่างที่แตกต่างกันก็ทำให้ผิวมองแตกต่างกันไป บางครั้งบางคราวแสงสว่างยังเป็นตัวเปิดเผยให้มองเห็น ความไม่สมบูรณ์ของผิวและก็สัญญาณที่วัยที่คุณไม่เคยมองเห็นในแสงสว่างธรรมดาจากแนวความคิดสู่แรงจูงใจ ซึ่ง Laneige ได้ปรับปรุงศาสตร์ใหม่ที่ล้ำหน้าช่วยวัดความกระชับผิว ด้วยมุมตกกระทบของแสงสว่าง เพื่อค้นหาริ้วรอยแล้วก็สัญญาณที่วัยที่หลบเร้นในทุกอณูผิว

ความกระชับของผิวในแนวราบแล้วก็แนวตั้ง ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือล้ำหน้าปัจจุบัน ช่วยชี้ความกระชับผิวโดยใช้การตกกระทบของแสงสว่างใน 2 แนวทาง เปิดเผยให้มองเห็นริ้วรอยที่วัย แล้วก็ความกระชับในทุกอณูผิว ให้ท่านสามารถมองเห็นสัญญาณที่วัยที่หลบซ่อนเร้นได้ ชัดเพิ่มขึ้น การประเมินความกระชับจะทำโดยเปล่งแสงจากข้างบนในแนวตั้ง ซึ่งเปิดเผยให้มองเห็นริ้วรอยตื้น-ลึก ความหย่อนยานคล้อย อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่การฉายรังสีในแนวขนานจะมีผลให้มองเห็นรูขุมขนแล้วก็ความราบเรียบเนียนของผิวได้ อย่างเห็นได้ชัดเพิ่มขึ้นความกระชับของผิวในแนวขนานรวมทั้งแนวตั้งสำคัญยังไง

จากการเล่าเรียนเรื่องผิวในประเทศประเทศญี่ปุ่นและก็ติดตามผลตลอด15 ปี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการเล่าเรียนระยะยาว ทำให้ Laneigeศึกษาค้นพบว่า ความกระชับผิวในแนวราบรวมทั้งแนวตั้งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้ผิวมองดูอ่อนวัยได้นานถึง 15 ปี ผลการค้นคว้าและทำการวิจัยยังพบว่า สตรีที่มีความกระชับผิวในแนวยาวและก็แนวตั้งดีในตอนปีแรก จะมีผิวที่มองอ่อนวัยไปได้ นานถึง 15 ปี คำตอบนี้ทำให้ Laneige ศึกษาและทำการค้นพบสิ่งจำเป็นที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสินค้าเพื่อผิวมองอ่อนวัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *